Miljø

KYOCERA ønsker å være en pioner innen miljøvern

I 1991 etablerte KYOCERA sin miljødeklarasjon, som er en forlengelse av målsetningen vår om "å gjøre det som er riktig som menneske.” Dokumentet gjør det klart at vi er dedikert i vårt arbeid med globale problemer innenfor miljøvern. Med denne deklarasjonen har KYOCERA gitt en sterk forpliktelse om å jobbe med miljøvern på daglig basis. KYOCERA ønsker å bli en pioner innenfor miljøvern både for mennesket og samfunnet forøvrig.

Vårt mål er å tilby attraktive produkter og service, samtidig som vi gjennomfører tiltak som vil forebygge global oppvarming, redusere avfall, fremme energieffektivitet og ivareta ressurser.

KYOCERAs miljødeklarasjon

En rekke faktorer innenfor produksjon kan føre til tap. Men dette tapet kan reduseres til nær null hvis alle involverte parter er tilstrekkelig informert. Med vår omfattende tilnærming til ”visibilitet,” deler KYOCERA Document Solutions alle problemområder og problemstillinger med hver ansatt. Denne tilnærmingen utnytter overvåkenheten til hvert individ og reduserer tap. Alle ansatte utvikler et våkent blikk og kontrollerer nøye hver individuelle komponent, og dette minimerer tap. En rekke tiltak blir gjennomført for sikre kvalitet, inkludert utstedelsen av en redegjørelse om alvorlige feil, selv om kun en potensielt alvorlig feil blir rapportert den måneden. Dette er kun en av metodene vi benytter for å evaluere vår posisjon i forbindelse med å kunne oppnå fremragende produktkvalitet i bedriften.

Miljøvennlige produkter

Komponentene KYOCERA Document Solutions utvikler for våre kopimaskiner og skrivere har lang levetid, noe som resulterer i minimalt med miljøavfall fordi de sjeldent må erstattes. KYOCERAs produkter møter de strengeste miljøstandardene i verden og vi jobber aktivt for å oppnå disse standardene. Blyfri lodding på kretskort, design av produkter for å minimere ressursforbruk og miljøvennlig forpakning er eksempler på hvordan KYOCERA viser sitt engasjement for å minimere påvirkningen våre produkter har på miljøet.

ISO14001 og det integrerte forvaltningssystemet for miljøet

For å vise sitt engasjement for miljøvern ønsket KYOCERA å registrere seg for ISO14001 standarden for forvalting av miljøet med en gang denne ble introdusert. Alle KYOCERA Document Solutions produksjonsanlegg har blitt ISO14001 sertifisert.

Relaterte dokumenter

Scroll to top