Grønne aktiviteter

KYOCERA Document Solutions Storbritannia – Årets miljøvennlige bedrift


Fra prisutdelingen av Environmental Company of the Year Award

KYOCERA Document Solutions ble kåret til årets miljøvennlige bedrift ved Microscope Awards for Channel Excellence (ACE) på grunn av teknologien til våre ECOSYS skrivere og vårt forsøk på å løse miljøproblemer. I tillegg til våre miljøtiltak fikk vi også annerkjennelse for å gå foran som et godt eksempel for andre virksomheter; en bemerkning som var knyttet til prisen vi mottok.

KYOCERAs forpliktelse til miljøvern

Det 21 århundret er i ferd med å bli kjent som det miljøorienterte århundret. Fra sine første leveår har KYOCERA alltid vært bevist at en bedrifts handlinger kan påvirke miljøet og menneskeliv. Det er derfor KYOCERA Document Solutions etablerte en klar visjon om å skape harmonisk balanse mellom økonomiske fremskritt og miljøvern. Vårt mål er å tilby attraktive produkter og service samtidig som vi implementerer tiltak for å forhindre global oppvarming, redusere avfall og promotere energieffektivitet og bevare resurser. Her følger noen av de aktivitetene som ble initiert av KYOCERA Document Solutions.

KYOCERA UK - 10:10 Klimaløftet

KYOCERA UK har signert 10:10 klimaløftet og forpliktet oss til å redusere vårt karbonutslipp med 10% innen 2010. Vi oppdaterer vår fremgang kontinuerlig og om du ønsker å se hvordan vi ligger an kan du klikke her.

Vi oppfordrer alle våre kunder og forretningspartnere til å ta del i kampanjen. Finn mer informasjon her: www.1010uk.org

KYOCERA Document Solutions Storbritannia - Green Card nettverket

Green Card er et gratis miljøinformasjonsnettverk for kunder og partnere av KYOCERA Document Solutions Storbritannia. Målet med nettverket er å informere våre kunder om forsvarlig miljøpraksis i bedrifter, relevant lovgivning og KYOCERAs egne bærekraftige miljøtiltak. Det er en del av KYOCERAs bredere forpliktelse å promotere miljøvennlig virksomhet i bedriftssammenheng. Prinsippet Reduce, Reuse, Recycle er sentralt for arbeidet i Green Card nettverket og er bakgrunnen for alle KYOCERAs aktiviteter. Finn ut mer

KYOCERA Document Solutions Storbritannia - Miljøpolitikk

KYOCERA har forpliktet seg til å redusere belastningen vår virksomhet kan ha på miljøet. Målet er å gjøre kontinuerlige forbedringer av vårt miljøresultat. I november 2008 ble KYOCERA Document Solutions den første bedriften innenfor vår industri til å oppnå The Carbon Trust Standard. Denne annerkjennelsen demonstrerer vår vedvarende forpliktelse til å redusere vår miljøbelastning, samt engasjementet og arbeidet fra våre ansatte til å overgå våre mål for å redusere karbonutslipp.

KYOCERA Document Solutions Tyskland - Environmental Prize

I 2007 etablerte KYOCERA Document Solutions Tyskland, sammen med German Environmental Aid Association (DUH) og den Federal Association of Medium-size Enterprises (BVMW), KYOCERA Eco Award, som er designet for å anerkjenne små og mellomstore bedrifters bidrag til utviklingen av nye energisparende teknologier og miljøvernprosjekter. Målet med dette samarbeidet er å fremme prosjekter mellom små og mellomstore bedrifter i Tyskland som vil redusere CO2 utslipp. Den andre prisutdelingen for KYOCERA Eco Award ble hold i Bonn (Tyskland) 29. april 2009.

KYOCERA Document Solutions Tyskland deler ut den andre KYOCERA Eco Award, i april 2009

Den andre prisutdelingen av KYOCERA Eco Award

Denne prisen har blitt gjort mulig takket være en donasjon på 100,000 EUR av KYOCERA Document Solutions Tyskland, DUH og BVMW, hvorav 50,000 EUR blir tildelt vinneren, 30,000 EUR blir gitt til bedriften som kom på andreplass, og 20,000 til bedriften på tredjeplass. Kåringen ble gjort av et panel med 10 dommere, med Prof. Klaus Topfer, daværende Executive Director of the United Nations Environment Programme (UNEP) og German Federal Minister for the Environment. Følgende tre bedrifter ble valgt av over 60 nominerte.
Den 29. april, 2009, ble den andre prisutdelingen for KYOCERA Eco Award holdt i Bonn, Tyskland.

Førsteplass

SkySails GmbH & Co. KG
Bedriften utviklet effektive seil for fraktskip. Seilene sparer omtrent 50% av energien som tidligere ble brukt til navigasjon.

Andreplass

Lichtblick GmbH & Co. KG
Bedriften utviklet små naturgassdrevne kogenerasjonsfasiliteter sammen med bilfabrikanten Volkswagen AG. Systemet kan ikke bare redusere CO2 utslipp, men også skape et nettverk som kan gi ekstra elektrisitet ved behov.

Tredjeplass

GROZ Beckert KG
Dette firmaet utviklet nåler for strikkemaskiner som er lettere en konvensjonelle nåler. Nålene reduserer energiforbruket for å drifte strikkemaskinene og redusere smøreolje på grunn av en endring av materiale.

KYOCERA Document Solutions Amerika - Evergreen og EIP Award


Evergreen Award in America

KYOCERA Document Solutions Amerika mottok Technologies and Commodities Category Award ved Evergreen Awards i 2008. Prisutdelingen ble etablert i 1998 for å anerkjenne bedrifter som er gode rollemodeller, med sitt engasjement for miljøvern og interne aktiviteter for å fremme resirkulering og reduksjon av avfall. Dette er andre gang KYOCERA Document Solutions har vunnet denne prisen, vi mottok den for første gangen i 2005. I 2008 vant vi IndustryGreen Contractor of EIP Award (Excellence in Partnership Award) – den tøffeste kategorien - som anerkjenner bedrifter som tilbyr produkter som tar hensyn til miljøet, og har bidratt mest til beskyttelse av miljøet i produksjonsprosesser og bedriftsledelse.

KYOCERA Document Solutions Australia - Business Clean Up Day i Australia


Aktiviteter under "Business Clean-up Australia"

I februar i 2009 ble ”Business Clean Up Australia,” et frivillig bedriftsorienter oppryddingstiltak, holdt i Australia. Tolv ansatte fra hver bedrift deltar som frivillige deltagere i et oppryddingsprosjekt som inkluderer fjerning av ugress og søppel ved Chowder Bay National Park og planting av Australsk flora.

KYOCERA Document Solutions Sør-Afrika – Donasjon av trær


Trær blir donert gjennom FTFA

Dette prosjektet har eksistert siden april 2008. Et tre blir plantet for hver multifunksjonsenhet eller skriver som blir solgt, og kunder blir invitert til å bli en investor ved å kjøpe et tre. Trær blir donert til utviklingsområder inkludert West Cape Province og Gauteng Province. Det er en fantastisk mulighet for lokale innbyggere å lære hvor viktig det er å beskytte trær.

KYOCERA Document Solutions produksjonsanlegg - Green Curtain


Green Curtains ved KYOCERA bygningene sparer energi på en naturlig måte

Tamakianlegget har fremmet forskjellige energisparingstiltak. ”Green Curtain” ble inkludert i 2009 og involverer prosessen med å dekke utsiden av bygninger med bladrike planter. Prosjektet startet med å plante 25 planter på sørsiden av anlegget. Innen juli hadde plantene vokst til en 15 meter vid og 5 meter høy, grønn gardin. Når temperaturen av ytterveggen ble målt for å konstatere effektivitet, ble gjennomsnittlig reduksjon av temperatur målt til 4.1ºC. I 2010 vil gardinen bli utvidet for å oppnå enda høyere energisparing. Håpet vårt er å utvide våre ”Green Curtain Activities” fra arbeidslivet til våre ansattes hjem. For mer informasjon, klikk på bildet til venstre.

KYOCERA Document Solutions Thailand - Big Cleaning Day


Big Cleaning Day i Thailand

20. mars, 2010 gjennomførte KYOCERA Document Solutions Thailand en frivillig oppryddingskampanje kalt ”Big Cleaning Day.” Dette tiltaket ble initiert som følge av et voksende ønske blant de ansatte om å bidra til å beskytte miljøet under prosessen KYOCERA Document Solutions Thailand gikk igjennom for å sikre sitt ISO14001 - sertifikat. Den første kampanjen ble gjennomført den 3. juni 2006. Under kampanjen i 2010, den femte Big Cleaning Day, deltok cirka 50 ansatte i oppryddingen av stranden i Khung Kraben Bay i Chantha-buri Province øst i Thailand og de samlet inn nok søppel til å fylle 10 søppelsekker. KYOCERA Document Solutions har også plantet mangrover som et bidrag til samfunnet og forebygging av global oppvarming. I fremtiden vil KYOCERA Document Solutions Thailand også være aktivt engasjert i slike miljøaktiviteter.

Scroll to top