Resirkulering og gjenbruk

Resurssparingstiltak

KYOCERA Document Solutions har etablert et resirkuleringssystem hvor alle brukte produkter blir transportert til resirkuleringssentre som ledes av KYOCERA Document Solutions. Her blir alt brukt utstyr omhyggelig skrudd fra hverandre for hånd. Etter dette blir det gjennomført en nøye inspeksjon, lik den nye deler gjennomgår, og man sorterer ut deler som kan brukes på nytt. Deler som ikke er passende for gjenbruk blir resirkulert. Med dette resirkuleringssystemet har vi klart å unngå avfall som havner på et deponi (dette hindrer også luftforurensning).

KYOCERA Document Solutions sin viktigste prioritering er gjenbruk, og ikke resirkulering, av brukte produkter og tonerbeholdere. Det er likevel viktig å presisere at det som ikke blir brukt på nytt blir omhyggelig resirkulert. Enheter blir skrudd fra hverandre for hånd, med fokus på kildesortering, og hver enkelt del blir sortert i henhold til hva slags materiale det består av, som metall, plastikk og glass. De delene som ikke blir resirkulert gjennom kildesortering blir resirkulert gjennom kjemisk eller termisk gjenvinning. Disse tiltakene har gjort det mulig for KYOCERA Document Solutions å redusere deponi avfall til praktisk talt null og opprettholde nullutslipp siden 2008.

Gjenbruk av deler

KYOCERA Document Solutions er også engasjert i å tilby bruktdeler til markedet som har blitt innhentet fra brukte maskiner.

Informasjonen innhentet fra innsamlingssentre om brukte deler forteller oss at plastikkdeler, kretskort, elektriske deler er blant de delene det som blir sortert ut, rengjort og kvalitetssikret. Etter denne operasjonen følger en strengere kontroll og kun deler som også består denne inspeksjonen blir gjenbrukt.


Change in Number of Reused Parts

Bruk av original KYOCERA toner sparer de ansatte og maskinenes helse og bedriften penger.

Økonomi og kostnadsmål
Bruk av original toner kan spare bedriften penger. KYOCERAs original tonere gjennomgår uavhengige tester for å kontrollere antall sider som blir skrevet ut. Den vanligste standarden er iSO/iEC 19752 for monoenheter og iSO/iEO 19798 for farge. Du kan være trygg på at KYOCERA tonerkassetten bedriften går til innkjøp av vil levere det volumet du forventer. Den samme forsikringen kan ikke gis for ikke-originale tonere.

Personalets helse
Enhver bedrift er forpliktet til å ivareta sine ansattes helse. For å møte kriteriene til det tyske Blue Angel miljømerket, må KYOCERA sine tonere være fri for farlige substanser som kvikksølv, kadmium, bly, nikkel, heksavalent krom og fargestoffer som kan være kreftfremkallende. Siden KYOCERA tonere består Blue Angel sine tester kan våre kunder være trygge på at vi har oppfylt våre obligasjoner om å opprettholde et trygt arbeidsmiljø.

Maskinenes helse
Det er en fundamental forskjell mellom våre enheter og andre laserprodukter; KYOCERA sine enheter er designet for et langt liv. De slitesterke komponentene i våre ECOSYS enheter er skapt for å operere sammen med KYOCERA sin original toner.

Å ta vare på ressurser ved å unngå avfall
Vanlige skrivere kan krever 15 til 20 ganger sitt eget volum med forbruksartikler i løpet av sitt produksjonsliv avhengig av modell. KYOCERA sine skrivere produserer betydelig mindre avfall enn andre merker, fordi ECOSYS systemet ikke krever at man bytter ut fotoledertrommelen og fremkallerenheten når man går tom for toner (se bilde under).

Vi reduserer avfallsmengden betraktelig: vanligvis vil en konkurrents tonerkassett inkludere 60 deler fra forskjellige leverandører, mens en original KYOCERA tonerkassett kun har 4 deler.

Vennligst les brosjyren du finner under for mer informasjon om den positive effekten KYOCERAs originale toner har.

  • Last ned KYOCERA Original Toner brosjyren (PDF-fil)  (252,3 kB)
Scroll to top