Miljøinfo toner

Holdbarhets test

SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut - er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt som er en av landets største. I samarbeid med universiteter og andre forskningsinstitusjoner og internasjonale partnere så gjennomfører de tekniske undersøkelser, beregninger, testing, måling, kvalitetssikring og sertifisering. Dette er formidlet blant annet gjennom publikasjoner, seminarer og kurs.
Virksomheten har stor teknisk bredde på tretti teknologiområder organisert i åtte samarbeidende tekniske enheter og seks datterselskaper.

SP-sertifisering innebærer at ett eller flere eksemplarer av et produkt har blitt testet i henhold til en viss spesifikasjon, at disse prøvene har vist seg å være likeverdige, og at det er et ansvarlig selskap med spesifikke forpliktelser.

Etiketten "svenskt arkiv" betyr at produktet oppfyller kravene til materiell for langtidslagring av opplysninger i henhold til National Archives reglene. Mange av KYOCERA's tonere, sammen med utvalgte maskiner, har oppnådd disse kravene som understreker tonernes renhet.

SP er basert på følgende kriterier for testing av toner:

• Utseende
• Lysekthet
• Vanntetthet
• Varmebestandighet
• Holdbarhet

HMS datablader

For informasjon om HMS-datablader for toner, gå under overskriften Security Datasheet for hvert produkt og velg engelsk som språk.

Scroll to top