Resirkulering

Retur av kasserte produkter, produsent ansvar - Elektrisk Retur.

Fra 2. februar 2009, sist endret 3. mars 2011 forefinner det Lov/forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Loven sier blant annet at forbrukeren har rett til gratis å sende inn et gammelt produkt i forbindelse med kjøp av et nytt og produsent må sørge for at den blir ivaretatt på en spesiell, miljøvennlig måte. KYOCERA Document Solutions har løst dette produsentansvaret gjennom en avtale med El-Retur AS i Norge. Avatlen gir kunden mulighet til å gratis returnere et produkt til EL-Retur sine mottaks destinasjoner i Norge som innehar sertifikat for godkjent mottak. Hvis kunden ønsker å returnere et større antall ønsker El-Retur varsel på forhånd.
For mer informasjon, www.elretur.no

Retur fra forbrukere

Alle produkter som trenger strøm eller batterier inneholder elementer det er viktig å samle inn, miljøsanere og gjenvinne. Særlig miljøgiftene er det viktig at håndteres på riktig vis. Lever derfor alltid dine kasserte elektriske og elektroniske produkter til en forhandler eller et kommunalt avfallsmottak slik at EE-avfallet ikke kommer på avveie under vår- og høstryddingen.
Forbrukers plikter og rettigheter
- Private forbrukere kan levere EE-avfall gratis til forhandlere som selger samme type produkter
- Private forbrukere kan levere EE-avfall gratis til kommunale gjenbruksstasjoner

Retur fra næringsdrivende

Elretur kan gjennom sine transportører tilby henting hos næringsdrivende og andre etter våre retningslinjer. Næringsdrivende har plikt til å oppbevare og håndtere kasserte EE-produkter forsvarlig for videre avhenting av Elreturs transportør.
- Næringsdrivende kan levere alle typer elektriske og elektroniske produkter til forhandlere gratis mot kjøp av samme mengde og type produkter
- Næringsdrivende kan levere alle typer elektriske og elektroniske produkter mot et vederlag til kommunale mottaksstasjoner

Retur fra forhandlere

Forhandlere har flere plikter beskrevet i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall:
- Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter har plikt til å ta imot kasserte EE-produkter gratis fra forbrukere dersom de selger samme type produkter
- Forhandlere har plikt til å ta imot kasserte EE-produkter gratis fra næringskunder, mot gjenkjøp
- Forhandlere har plikt til å informere sine kunder om sin mottaksplikt både i butikk og sitt reklamemateriell
- Forhandler har plikt til å oppbevare og håndtere kasserte EE-produkter forsvarlig for videre avhenting av transportør fra Elretur

Elretur besørger via sine operatører at miljøgifter som PCB, kvikksølv og bly håndteres forsvarlig, samtidig som de utnytter materialressursene i EE-avfallet. Bruk derfor retur system slik at EE-avfallet havner der det skal og ikke sammen med restavfallet.

For mer informasjon, www.elretur.no

Retur av tonerkassetter

KYOCERA har en miljøavtale med Grønt Punkt, som betyr at KYOCERA's tonerkassetter blir behandlet som vanlig plastemballasje. Tonerkassettene kan derfor resirkuleres i stiv plast beholdere i samsvar med gjeldende miljølover, og ikke som de fleste skrivere og multifunksjonsskrivere forbruksvarer, som er klassifisert som elektronisk skrap.

For mer informasjon, www.grontpunkt.no.

Scroll to top