Juridiske merknader og vilkår

Privacy Statement

Registrerte varemerker / Definisjon av et varemerke

Et varemerke som ‘KYOCERA’ og ‘Document Solutions’ logomerker som utgjør en del av varemerket og/eller varenavnet som identifisert på denne websiden eller andre materialer. Varemerker inkluderer navnene: “KYOCERA Document Solutions International Sales”, KYOCERA Document Solutions Europe B.V. og KYOCERA Document Solutions Inc., i tillegg til våre datterselskaper som står nevnt på denne websiden. Et varemerke er også en indikasjon “KYOCERA Document Solutions” som er de karakteristiske delene av varemerkene til KYOCERA Document Solutions Europa B.V. og KYOCERA Document Solutions Inc.. Varemerker kan inkludere andre varemerker, varenavn og måter å skille mellom varene på, enten de er registrert eller ikke, og som brukes eller som vil bli brukt av KYOCERA Document Solutions Europe B.V. eller KYOCERA Document Solutions Inc..

KYOCERA Document Solutions Europa B.V. og KYOCERA Document Solutions Inc. er eneinnehavere og eksklusive eiere av alle varemerker.

Mer informasjon om vilkår og betingelser, i tillegg til støttemateriale, er tilgjenglieg gjennom de ordinære salgsprosedyrene, inkludert “Pledge of Compliance”. Vi kan kun tillate brukes av KYOCERA Document Solutions Europe B.V.s kombinasjonsvaremerker. Dette kan kun skje med skriftlig tillatelse innhentet på forhånd fra KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Amsterdam.

Alle andre varemerker nevnt på denne nettsiden er de respektive eieres eiendom.

Denne nettsiden eller våre tilknyttede nettsider inneholder ikke noen uttømmende liste av alle KYOCERA Document Solutions Europe B.V.s og KYOCERA Document Solutions Inc.s varemerker. Fravær av navnet på et produkt eller en tjeneste utgjør ikke noen oppgivelse av varemerker eller andre immaterielle rettigheter tilhørende KYOCERA Document Solutions Europe B.V. og KYOCERA Document Solutions Inc..
Bruk av varemerke i stilisert eller modifisert form av våre logo- og produktnavn er tillatt kun i henhold til lisens –. Uautorisert bruk er strengt forbudt. Alle partnere av KYOCERA Document Solutions Inc., KYOCERA Document Solutions Europe B.V. eller dens datterselskaper skal bruke våre varemerker i tråd med virksomhetens identitet. Retningslinjene står oppført i våre varemerkemanual, i forhold til for eksempel varemerkets mål, plassering og forhold til omgivelsene, sammen med vårt varenavn og merke. Det er også tillatt å bruke varemerket kun i forhold til KYOCERA Document Solutions B.V.’s og KYOCERA Document Solutions Inc.’s produkter. Varemerket kan ikke brukes på noen måte som kan virke forvirrende eller villedende eller skape forvirring eller villede i forhold til KYOCERA Document Solutions-produkters opphav eller kvalitet, eller som skader velviljen som er forbundet med varemerket eller føre til fare for slik forvirring eller skade.

For mer informasjon, se vårt støttemateriale, inkludert “Pledge of Compliance”, nevnt overfor. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at KYOCERA Document Solutions Europe B.V. eller KYOCERA Document Solutions Inc. kan straks kreve “stoppe” av bruken av varemerket dersom: det foreligger uautorisert modifikasjon eller bruk, eller hvis velvilje eller våre interesser skades, som brudd på “Pledge of Compliance”.

Frasigelse

Varsel til alle brukere av denne nettsiden.

Tilgang til informasjon på denne nettsiden: Kvalifiserte brukere får et passord fra KYOCERA Document Solutions Europe B.V. for å få tilgang til “distributør” delen av nettsiden. Dette passordet er kun for brukeren og kan ikke overføres til andre parter.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. har lagt sin mest profesjonelle innsats i å opprette og publisere all informasjonen på “distributør” delen av KYOCERA Document Solutions Europe B.V.s webside. Vi har forsøkt å forsikre oss om at alle opplysningene var riktige og oppdatert på utgivelsestidspunktet.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. gir ingen garanti, uttrykt eller antydet, i forhold til resultater forbundet med anvendelsen av denne informasjonen.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. skal ikke ha ansvar for informasjonens nøyaktighet og kan ikke gjøres ansvarlig for noen krav fra tredjepart eller tap av skade.

Brukeren skal ikke gi videre til tredjepart informasjon som fremgår av programmerings- , bruker- og servicemanualer; ingeniør- og teknisk data; eller annen slik informasjon som kan være formidlet av KYOCERA Document Solutions Europe B.V. til bruker via distributørsidene.

Brukeren skal ha rett til å få tilgang til informasjonen og bruke den til det formål den er tiltenkt. Hvis det er nødvendig at brukeren formidler nevnte informasjon til andre i den hensikt å utføre en teknisk tjeneste, skal brukeren forsikre seg om at vedkommende mottakere av informasjonen er bundet av en lignende avtale om taushetsplikt.

Dersom bruker oppdager at varemerker, varenavn, opphavsrett, patenter eller annen industriell eiendomsrett er omstridt eller krenket av en tredjepart, skal brukeren omgående informere KYOCERA Document Solutions Europe B.V. om det og skal bistå KYOCERA Document Solutions Europe B.V. i å iverksette de nødvendige tiltak for å beskytte selskapets rettigheter.
Informasjonen som står å denne websiden utgjør ikke et bekreftet tilbud om å selge eller anmodning om å kjøpe et produkt eller en tjeneste. Den bør derfor ikke danne grunnlag for å foreta investeringsbeslutninger.
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. kan til enhver tid revidere informasjonen på denne nettsiden uten varsel og forplikter seg ikke til å oppdatere denne informasjonen.

Lenker

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. er ikke ansvarlig for innholdet av noen side som det er lenke til eller noen lenke som står i en av disse. Hypertekstlenkene som står her er ment kun som en praktisk hjelp. Det impliserer ikke vår godkjenning av siden.

Opphavsrett

Denne nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrett. Likevel gir KYOCERA Document Solutions Europe B.V. deg herved retten til å lagre og reprodusere enhver tekst som står på denne nettsidens offentlige områder. På grunn av opphavsrett er det ikke tillatt å lagre eller reprodusere noen bilder og tabeller som vises på denne nettsiden.

Redaksjonen

For mer informasjon om nettsidens innhold, ta kontakt med:

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Europeiske markedsføringssenter
e-post: info@deu.kyocera.com

Det gis informasjon i henhold til EU-direktiv 2003/31/EU. For mer inf ormasjon, ta kontakt med din juridiske rådgiver.

Styret i KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Administrerende direktør: Hr. Takashi Kuki
Andre styremedlemmer: Hr.Tetsuo Okada, Hr. Koji Seki, Hr. Masahiro Umemura og Hr. Katsumi Komaguchi

For firmaregisterinformasjon i forhold til våre datterselskaper, se registreringsinformasjonen ved vårt landskontor nærmest Det internasjonale handelskammer.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. har følgende MVA-nummer: Nederlandsk (KYOCERA Document Solutions Europe B.V. Identifikasjonsnummer hos skattemyndighetene: NL001454924B01)

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. Registreringsnr. 34070221 (Firmaregister Amsterdam)

Personvern

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. setter pris på at du har besøkt vår nettside og din interesse for våre produkter. Hos KYOCERA Document Solutions Europe B.V. er din rett til personvern og datasikkerhet vår fremste prioritet. Vi vil du skal føle deg trygg når du besøker vår nettside. Når du får tilgang til nettsiden eller bruker den, samtykker du i våre juridiske vilkår slik de fremgår her. KYOCERA Document Solutions Europe B.V. følger EUs dataverndirektiv og dennes nasjonale forskrifter. Se de relevante EU-direktiver.

Persondata

I enkelte tilfeller, f.eks. ved bestilling av trykksaker, kan KYOCERA Document Solutions Europe B.V. gi deg et skjema der du skal oppgi informasjon om deg selv. Det er fullstendig frivillig om du vil delta i dette. Vi trenger din personlige inf ormasjon bare for å behandle din forespørsel på riktig måte. All data vil bli behandlet konfidensielt: KYOCERA Document Solutions Europe B.V. deler ikke brukerdata med noen tredjepart.

Sikkerhet

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. innser at ditt personvern og din sikkerhet er av den største betydning. Vi har nedlagt mye arbeid i å forsikre oss om at dine personlige opplysninger er sikre. For å sikre høyest mulige sikkerhetsstandarder, benytter vi tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak. Våre sikkerhetstiltak oppdateres kontinuerlig idet ny teknologi gjøres tilgjiengelig. Dette kan medføre endringer i f.eks. bruk av cookies.

Cookies

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. og dens datterselskaper bruker cookies til å følge med i det våre gjester på nettsiden foretrekker og for å optimere våre nettsider i henhold til dette. En cookie er en liten tekstil som, med din tillatelse, legges på harddisken i din datamaskin. Du kan når som helst aktivere eller deaktivere bruken av cookies. Vi har imidlertid gjort ethvert forsøk på å forsikre oss om at nettsiden vil fungere på samme måte, selv når du ikke bruker cookies. Ikke alle cookies er like. Det er to forskjellige typer: midlertidige og logg-cookies. En midlertidig cookies brukes til å opprettholde brukerens sesjon og til å gi serveren beskjed om hvilken side som skal vises. Logg-cookies forteller oss hvilke sider som blir brukt. Cookies hjelper oss å forbedre nettsiden vår så vi kan stå bedre rustet til å dekke dine behov. Men en cookie inneholder kun teknisk data. Den gir oss ikke informasjon om din e-postadresse eller hvem du er.

Informasjonen som står under Juridiske merknader og vilkår er på ingen måte beregnet på å erstatte skriftlige avtaler inngått av KYOCERA Document Solutions' EMEA-datterselskaper eller relaterte parter med tredjeparter. Hvis det oppstår noen utilsiktet konflikt, har den lokalt godkjente Avtalen førsteprioritet. I tilfeller der det finnes en forretningsforbindelse med foreløpig ingen egnet dekning i teksten av ovennevnte punkter, skal teksten under Juridiske merknader og vilkår gjelde, hvis lokale forhold tillater det.

Frasigelse

Varsel til alle brukere av denne nettsiden.

Tilgang til informasjon på denne nettsiden: Kvalifiserte brukere får et passord fra KYOCERA Document Solutions Europe B.V. for å få tilgang til “distributør” delen av nettsiden. Dette passordet er kun for brukeren og kan ikke overføres til andre parter.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. har lagt sin mest profesjonelle innsats i å opprette og publisere all informasjonen på “distributør” delen av KYOCERA Document Solutions Europe B.V.s webside. Vi har forsøkt å forsikre oss om at alle opplysningene var riktige og oppdatert på utgivelsestidspunktet.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. gir ingen garanti, uttrykt eller antydet, i forhold til resultater forbundet med anvendelsen av denne informasjonen.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. skal ikke ha ansvar for informasjonens nøyaktighet og kan ikke gjøres ansvarlig for noen krav fra tredjepart eller tap av skade.

Brukeren skal ikke gi videre til tredjepart informasjon som fremgår av programmerings- , bruker- og servicemanualer; ingeniør- og teknisk data; eller annen slik informasjon som kan være formidlet av KYOCERA Document Solutions Europe B.V. til bruker via distributørsidene.

Brukeren skal ha rett til å få tilgang til informasjonen og bruke den til det formål den er tiltenkt. Hvis det er nødvendig at brukeren formidler nevnte informasjon til andre i den hensikt å utføre en teknisk tjeneste, skal brukeren forsikre seg om at vedkommende mottakere av informasjonen er bundet av en lignende avtale om taushetsplikt.

Dersom bruker oppdager at varemerker, varenavn, opphavsrett, patenter eller annen industriell eiendomsrett er omstridt eller krenket av en tredjepart, skal brukeren omgående informere KYOCERA Document Solutions Europe B.V. om det og skal bistå KYOCERA Document Solutions Europe B.V. i å iverksette de nødvendige tiltak for å beskytte selskapets rettigheter.
Informasjonen som står å denne websiden utgjør ikke et bekreftet tilbud om å selge eller anmodning om å kjøpe et produkt eller en tjeneste. Den bør derfor ikke danne grunnlag for å foreta investeringsbeslutninger.
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. kan til enhver tid revidere informasjonen på denne nettsiden uten varsel og forplikter seg ikke til å oppdatere denne informasjonen.

Lenker

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. er ikke ansvarlig for innholdet av noen side som det er lenke til eller noen lenke som står i en av disse. Hypertekstlenkene som står her er ment kun som en praktisk hjelp. Det impliserer ikke vår godkjenning av siden.

Opphavsrett

Denne nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrett. Likevel gir KYOCERA Document Solutions Europe B.V. deg herved retten til å lagre og reprodusere enhver tekst som står på denne nettsidens offentlige områder. På grunn av opphavsrett er det ikke tillatt å lagre eller reprodusere noen bilder og tabeller som vises på denne nettsiden.

Redaksjonen

For mer informasjon om nettsidens innhold, ta kontakt med:

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Europeiske markedsføringssenter
e-post: info@deu.kyocera.com

Det gis informasjon i henhold til EU-direktiv 2003/31/EU. For mer inf ormasjon, ta kontakt med din juridiske rådgiver.

Styret i KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Administrerende direktør: Hr. Takashi Kuki
Andre styremedlemmer: Hr.Tetsuo Okada, Hr. Koji Seki, Hr. Masahiro Umemura og Hr. Katsumi Komaguchi

For firmaregisterinformasjon i forhold til våre datterselskaper, se registreringsinformasjonen ved vårt landskontor nærmest Det internasjonale handelskammer.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. har følgende MVA-nummer: Nederlandsk (KYOCERA Document Solutions Europe B.V. Identifikasjonsnummer hos skattemyndighetene: NL001454924B01)

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. Registreringsnr. 34070221 (Firmaregister Amsterdam)

Personvern

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. setter pris på at du har besøkt vår nettside og din interesse for våre produkter. Hos KYOCERA Document Solutions Europe B.V. er din rett til personvern og datasikkerhet vår fremste prioritet. Vi vil du skal føle deg trygg når du besøker vår nettside. Når du får tilgang til nettsiden eller bruker den, samtykker du i våre juridiske vilkår slik de fremgår her. KYOCERA Document Solutions Europe B.V. følger EUs dataverndirektiv og dennes nasjonale forskrifter. Se de relevante EU-direktiver.

Persondata

I enkelte tilfeller, f.eks. ved bestilling av trykksaker, kan KYOCERA Document Solutions Europe B.V. gi deg et skjema der du skal oppgi informasjon om deg selv. Det er fullstendig frivillig om du vil delta i dette. Vi trenger din personlige inf ormasjon bare for å behandle din forespørsel på riktig måte. All data vil bli behandlet konfidensielt: KYOCERA Document Solutions Europe B.V. deler ikke brukerdata med noen tredjepart.

Sikkerhet

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. innser at ditt personvern og din sikkerhet er av den største betydning. Vi har nedlagt mye arbeid i å forsikre oss om at dine personlige opplysninger er sikre. For å sikre høyest mulige sikkerhetsstandarder, benytter vi tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak. Våre sikkerhetstiltak oppdateres kontinuerlig idet ny teknologi gjøres tilgjiengelig. Dette kan medføre endringer i f.eks. bruk av cookies.

Cookies

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. og dens datterselskaper bruker cookies til å følge med i det våre gjester på nettsiden foretrekker og for å optimere våre nettsider i henhold til dette. En cookie er en liten tekstil som, med din tillatelse, legges på harddisken i din datamaskin. Du kan når som helst aktivere eller deaktivere bruken av cookies. Vi har imidlertid gjort ethvert forsøk på å forsikre oss om at nettsiden vil fungere på samme måte, selv når du ikke bruker cookies. Ikke alle cookies er like. Det er to forskjellige typer: midlertidige og logg-cookies. En midlertidig cookies brukes til å opprettholde brukerens sesjon og til å gi serveren beskjed om hvilken side som skal vises. Logg-cookies forteller oss hvilke sider som blir brukt. Cookies hjelper oss å forbedre nettsiden vår så vi kan stå bedre rustet til å dekke dine behov. Men en cookie inneholder kun teknisk data. Den gir oss ikke informasjon om din e-postadresse eller hvem du er.

Informasjonen som står under Juridiske merknader og vilkår er på ingen måte beregnet på å erstatte skriftlige avtaler inngått av KYOCERA Document Solutions' EMEA-datterselskaper eller relaterte parter med tredjeparter. Hvis det oppstår noen utilsiktet konflikt, har den lokalt godkjente Avtalen førsteprioritet. I tilfeller der det finnes en forretningsforbindelse med foreløpig ingen egnet dekning i teksten av ovennevnte punkter, skal teksten under Juridiske merknader og vilkår gjelde, hvis lokale forhold tillater det.

Scroll to top