Det tidkrevende arbeidet med innkjøp gjøres alt for ofte: spontant, av forskjellige ansatte fra gang til gang og kun når beholdningen er lav. Når bedriftens logistikksystemer ikke fungerer optimalt risikerer man stans av drift på grunn av mangel på forbruksartikler, eller at det oppstår problemer på grunn av manglende lagerplass for større ordre. Uten et klart system for logistikkplanlegging vil høytlønnede ansatte bruke verdifull tid på rutinearbeid slik som bestilling og etterfylling av toner.

KYOCERA MDS tilbyr et bredt utvalg av effektive Supplies Management tjenester – fra automatiske innkjøp til raske supporttjenester. Vårt eksterne kontrollsystem holder kontinuerlig kontroll med bedriftens forbruksartikler og bestiller automatisk nye produkter før de gamle brukes opp.

Med vår proaktive leveringstjeneste vil bedriften alltid ha de forbruksartiklene den har behov for. Det vil bli slutt på unødvendig store reservelager, man sparer tid og penger og unngår problemer.

KYOCERA MDS

Oppdag de fem fasene som vil gi bedriften mer tid og penger, samt fjerne alle innkjøpsproblemer.

KYOCERA MDS tilbyr Evaluering, Design, Implementering, Drift og Optimalisering – inkludert raske supporttjenester og automatisk bestilling av forbruksartikler.

Finn ut mer

Fordeler ved MDS

KYOCERA MDS reduserer kostnader samt presset på IT-personalet og miljøet.

Finn ut mer
Scroll to top