Totalkostnader

Utskriftskostnader

Kostnaden av IT-utstyr gjennom hele levetiden er blitt et hett tema for kjøpere. Når kunder har investert i en utskriftsløsning, merker de plutselig konsekvensen av skjulte kostnader som fortsetter å øke. Til og med produsenter av datamaskiner har brukt variasjoner i totalkostnader som en måte å skille mellom produkter på som bare er bemerkelsesverdige i forhold til at de er så like. Med skrivere og multifunksjonsmaskiner er det derimot annerledes. Enten det er laser- eller blekkbaserte systemer, kan hoveddriftskostnaden, kostnaden av forbruksvarer, forventes å være flere ganger større enn enhetens innkjøpspris.
Vi hos KYOCERA Document Solutions har innsett for lenge siden at totalkostnadene av kontorskrivere er en viktig sak. Vi har konsekvent jobbet for å øke bevisstheten omkring totalkostnader blant beslutningstakere og sluttbrukere. De fleste produsenter er avhengige av salg av forbruksartikler for mesteparten av fortjenesten. Vi vet at gjennomsnittsskriveren i nettverk forbruker toner til 11.000 sider hver måned. I løpet av en vanlig skrivers levetid kan forskjellen mellom tonerkostnader på KYOCERA Document Solutions' modeller og våre konkurrenters modeller komme opp i tusenvis av kroner.

Lavere driftskostnader

Totalkostnadene omfatter alle kostnader: direkte, som f.eks. kjøpspris og driftskostnader pr. side og indirekte, inkludert vedlikehold, utskifting av forbruksartikler som tonerkassetter, papir, administrasjon av maskinen og strømutgifter. I organisasjoner der det printes eller kopieres mye materiale kan prisen på forbruksartikler øke dramatisk, spesielt når kostbare komponenter som trommel og fremkaller i tillegg til toner må kastes og skiftes hyppig. KYOCERA Document Solutions' ECOSYS teknologi gir en betydelig reduksjon av disse kostnadene da toner er eneste forbruksartikkel.

sammenligning

PC Professionell i Tyskland har gjort en omfattende test av forbruksmateriell av de mest kjente laserskriverne på markedet. Bildet taler for seg som viser at KYOCERA har minimalt med avfall i forhold til andre merker. Den gjenspeiler seg i laveste driftskostnader og beste miljøløsning.
Scroll to top