Garanti / Kyolife

Garanti

KYOCERA Document Solutions skrivere med tilleggsutstyr har en garantitid på tolv (12) måneder. Kopimaskiner og multifunksjonsprodukter med tilleggsutstyr har en garantitid på tolv (12) måneder. De fleste produkter har dessuten en utvidet garantitid på trommel og fremkaller på 3 år, eller med en begrensning i sideantall avhengig av modell. På hver side med produktinformasjon finnes detaljer som beskriver antall sider som garantien omfatter.

Kyolife

Kyolife er en forlenget på-stedet-garanti som kan kjøpes for de fleste av våre produkter. Kyolife garanterer mot fabrikasjonsfeil, slitasjefeil omfattes ikke. For FS-1030D og mindre modeller gjelder depotgaranti, for øvrige modeller blir reparasjon foretatt direkte hos kunden. Egen KyoLife finnes også for visse deler med tilleggsutstyr, som ekstra papirmagasin osv.
Med KyoLife får produktene inntil 3, 4 eller 5 års garanti, avhengig av modell.

Scroll to top