Dokumenthåndteringssystemer i Europa

Det uavhengig forskningsinstituttet, Loudhouse, spurte 750 IT-sjefer fra 8 europeiske land om deres virksomheters dokumenthåndtering.

I europeiske organisasjoner har kravene til IT - avdelingene økt kontinuerlig de siste årene. Sikkerhetsaspekter og nye CRM (Customer Relationship Management) og ERP (Enterprise Resource Planning) løsninger er bare noen av aktivitetene som må håndteres av IT - avdelinger. Samtidig har kostnadspresset fortsatt å stige og IT - avdelinger må tilby forretningsrutiner for spesialavdelinger. Det er også et stort behov for raskere reaksjon på økonomisk utvikling og strukturendringer i bedriften. Denne situasjonen krever nye programvare - og maskinvareløsninger.

Det europeiske MDS - studiet som ble bestilt av KYOCERA fant at flere og flere europeiske bedrifter opplever at et effektivt dokumenthåndteringssystem er en viktig komponent i møte med et voksende kostnadstrykk. 70% av beslutningstakerne i IT - avdelingene erkjenner at den altoverskyggende fordelen av et passende MDS - konsept er en reduksjon av bedriftens kostnader. 52% forventer også en akselerasjon av arbeidsprosesser og 47% forutser mer innsyn i og åpenhet om bedriftens kostnadsbilde. Det er dette som gjør MDS og optimalisering av dokumenthåndteringsprosesser en prioritet innenfor IT i Europa.

Kort om KYOCERA MDS studiet

  • Avgjørelser om MDS - prosesser gjøres av toppledelsen
  • 81% av bedriftene er fornøyd med infrastrukturen for deres dokument- og utskriftbehandling
  • 49% av bedriftene anser utskriftskostnad per side for å være et kjernekriterium og 74% ønsker mer innsyn i kostnadsbildet innenfor utskrift og kopi
  • Det er behov for flere automatiske prosesser i dokumenthåndtering
  • En av fire virksomheter planlegger å endre sin utskrifthåndtering i løpet av de neste 12 månedene. 64% har allerede startet i løpet av de siste 2 årene
  • 70% er overbevist om at MDS vil gjøre det mulig for bedriften og oppnå en signifikant kostnadsreduksjon. De mener også at man kan holde bedre kontroll på budsjettet (47%) og bedre arbeidsrutiner betraktelig (52%)
  • Målet deres med å benytte MDS er å standardisere infrastrukturen innenfor utskrifthåndtering og kopiering (44%), bedre kontrollen ved dokumentproduksjon (38%) og redusere kostnader (35%)
  • En av tre bedrifter uttaler at de ønsker å bedre sitt karbonavtrykk betraktelig ved å introdusere MDS

Nedlastninger

Nyheter

KYOCERAs europeiske MDS - studie: 74% av virksomhetene ønsker mer innsyn.

Managed Document Service (MDS) er i ferd med å bli det store samtaleemnet i Europa: En av fire bedrifter føler at en optimalisering av utskrift- og kopieringsprosesser er nødvendig innen de neste to årene - først og fremst for å redusere kostnader. Dette er et av hovedfunnene i studiet ”Managed Document Services i Europa.” Finn ut mer

Scroll to top