Grønne fabrikker og logistikkløsninger

Reduksjon av miljøbelastning


210kW Solar Power Generating System, Yohkaichi Plant, Shiga, Japan

 

KYOCERA Document Solutions har gjort flere forsøk på å redusere miljøbelastningen som inntreffer under levering av produkter til våre kunder. Vi bidrar med miljøverntiltak ikke bare gjennom våre produkter men også ved å sørge for våre at produksjonslokaler og rutiner er miljøvennlige under hele produksjon- og distribusjonsprosessen. Dette innebærer ofte aggressive tiltak slik som installasjon av solelektriske systemer på taket av våre lokaler.

  • Overvåking av energiforbruk og resurser
  • Reduksjon av drivhusgasser
  • Resirkulering og reduksjon av avfall
  • Forhindre luft- og vannforurensning
  • Kontroll og sikring av kjemiske komponenter

CO2 reduksjon gjennom logistikk


Double-Trailers to reduce number of trucks for transportation efficiency

Tidligere har KYOCERA Document Solutions produkter som skal til Europa blitt transportert til varehuset på trailere etter at de hadde gått igjennom tollen ved havnen i Rotterdam i Nederland. Siden det nye varehuset startet sin drift i 2007 (i Beringe sør i Nederland) har transportmetoden blitt endret til tog og/eller lektere* som ansees å ha mindre innvirkning på miljøet. Fordelingen av transportmetode var i 2009: 84% for tog, 7% for lektere og 9% for trailere.

I tillegg til dette har KYOCERA Document Solutions (siden juni 2009) redusert antall trailere vi bruker for transport mellom Nederland og Italia. Dette har vært mulig ved å benytte dobbeltdekker trailere og har hjulpet til med å forbedre vår transport effektivitet.

* Lektere: Små lasteprammer som bærer små kontainere fra havn til havnen til endelig destinasjon ved å bruke elver og kanaler.

Forsøk på å redusere CO2 i Japan

Inntil mai 2009 benyttet KYOCERA Document Solutions i Japan to separate varehus for å lagre innenlands forsendelser som ble integrert i Hirakataanlegget. Dette gjorde det mulig å fjerne transporten som var nødvendig når Hikaraanlegget (Osaka Prefecture) fraktet produktene de produserte til et eksternt varehus. Vi har også klart å integrere vår interne lagerbeholdning, som tidligere ble lagret ved Tamaki Product Center (Mie Prefrecture), i Hirakataanlegget (siden august 2009) som gjør transport mellom Hirakata og Tamaki Product Center unødvendig.

Forsøk på å redusere CO2 ved anlegg i Kina

Våre produkter for det kinesiske markedet ble tidligere transportert over land til AVX/KYOCERA (Tianjin) International Trading Co., Ltd., som er vår salgspartner i Kina. Dette ble gjort via Shanghai etter å ha blitt fraktet fra Shilong anlegget i Dongguan City til et varelager i Guangzhou ved hjelp av trailertransport. For å redusere CO2 utslipp ved transport har vi endret vår transportmetode og sender nå (2009) produkter fra Shanghai til Tianjin sjøveien.

Eksportkontainere fra vårt Shilong anlegg, som tidligere ble transportert med trailer til Yantian Port i Shenzhen, blir nå transportert med trailer til Changping togstasjon i Dongguan City (Guangdong, Kina), videre til Shilong anlegget og via tog fra Changping togstasjon til Yantian Port. Denne endringen har redusert distansen for trailertransport.

Scroll to top