Grønne produkter

Sofistikerte produkter verden over

Det er lettere å beskytte miljøet når det også er lønnsomt. KYOCERAs mål er å bidra til samfunnet ved å utvikle miljøvennlige produkter og teknologi med økonomiske fordeler – som solelektriske systemer og finkeramiske komponenter som reduserer forurensning.

KYOCERA Document Solutions fremmer utviklingen av produkter med mindre miljøbelastning gjennom å overholde satte standarder og spesifikasjoner og ved å utføre nøye produktevalueringer.

KYOCERAs 3R strategi - Reduce - Reuse - Recycle

I prosessen med å utvikle nye produkter tar KYOCERA Document Solutions alltid hensyn til 3R ideologien (reduce/reduksjon, reuse/gjenbruk, recycle/resirkuler). Produktdesignere utfører evalueringer av nye produkter fra de tidligste designfasene, for å utvikle 3R-sensitive produkter som er i overensstemmelse med en miljøvennlig produktutvikling. Evalueringspunkter for nye produkter inkluderer reduksjon av antall deler og vekt, bruk av resirkulert plastikk og gjenbruk av deler. Det blir satt kvantifiserbare mål for å redusere miljøbelastningen for hvert produkt og for hver produksjonsfase, for eksempel ved produksjon av deler og montering. Det er et klart stadfestet krav i produktspesifikasjonene at bruk av miljømerker og standarder for energisparing skal overholdes.

Solelektriske systemer

Forsøk på å stanse global oppvarming krever miljøvennlige alternative til olje og andre fossile brennstoffer. Sollys er rent, uuttømmelig og tilgjengelig nesten over alt og det er derfor en ideell energikilde. KYOCERA har utviklet solelektriske systemer siden 1975 og har gjort solenergi praktisk, økonomisk og tilgjengelig. Solenergi har vist seg å være effektivt i private boligområder, i industrielle og offentlige anlegg, men har også etablert seg som en grenseløs ressurs ved å bringe energi til områder som tidligere ikke hadde elektrisitet. KYOCERAs hovedkontor i Kyoto har generert sin egen elektrisitet siden slutten av 1980-tallet og hele bygningen er utstyrt med solcellepanel.


Solcellesystem for Large-Scale Housing Complex (Tyskland)

KYOCERA Solar Groove
(San Diego, USA)
Hovedkvarteret med solcellepanel, KYOCERA (Kyoto, Japan)

KYOCERAs kjernekompetanse – finkeramiske komponenter

Finkeramiske komponenter, som er KYOCERAs kjernekompetanse, tar i bruk mange høyeffektive materialer som kan hjelpe til med å bevare miljøet. Vi har utviklet en rekke sofistikerte produkter som utnytter keramikkens overlegne motstandskraft mot slitasje, varme og korrosjon. For a sikre at alle KYOCERA - produkter er miljøvennlige har vi også etablert et LCA program (Life Cycle Assessment) som ser på produktets livssyklus. Dette programmet er basert på Environmental Consciousness Evaluation - systemet. Miljøvennligheten til alle nye produkter og teknologier blir evaluert under produktutviklingsfasen av alle avdelinger og Research & Development - grupper. Dette sikrer at nye produkter har lav miljøbelastning.

KYOCERAs teknologi sikrer produkter med lang levetid - ECOSYS

KYOCERA Document Solutions utvikler miljøvennlige produkter og teknologi innenfor en rekke felt basert på mange år med erfaring og unik ekspertise innenfor en teknologi som produserer produkter med lang levetid. All virksomhet er i henhold til deres grunnleggende filosofi: ”Continuing, to develop and produce remarkable environmentally conscious products true to the name of the printer brand 'ECOSYS' all through the ages." Finn ut mer om ECOSYS.

Scroll to top