Grønn ledelse

Bedriftens visjon

Respect the Divine and Love People

 

Miljøvennlig filosofi

For samfunnets skyld ønsker KYOCERA å bli en pioner innenfor miljøvern.

Det forventes at det 21 århundret vil skape historie som den miljøvennlige epoken. KYOCERA oppdaget tidlig hvilken påvirkning en bedrifts aktiviteter kan ha på miljøet og befolkningen. Vi har forsøkt å opprettholde en klar visjon som ønsker å etablere en harmonisk balanse mellom økonomisk fremgang og bevaring av miljøet. I tillegg til å operere under strenge selvpålagte regler for miljøvern som gjelder for hele konsernet – inkludert beskyttelse av ozonlaget og bevaring av energi og ressurser – utvikler KYOCERA av prinsipp produkter som kan lette eksisterende miljøvernproblemer.

 

Grønn ledelse

Som det ble stadfestet i KYOCERAs målsetning når firmaet ble etablert skal firmaet “gjøre det som er riktig for menneske”. Vi forplikter oss derfor til å opprettholde effektive miljøvernsystemer. KYOCERA har etablert metoder, målsetninger og en organisasjonsstruktur som definerer våre mål innenfor miljøvern, og vi er dedikerte i vårt forsøk på å oppnå disse målene på en ansvarlig måte.

 • Miljøvennlig risikostyring
  KYOCERAs interne standard for vann, luft og jordforurensning er designet for å være strengere mot vår produksjonsprosedyrer enn det offentlige lovverket. Denne standarden er bakgrunnen for et omfattende system basert på forebyggende tiltak innenfor miljøvern.
 • Miljørevisjon
  KYOCERA foretar en årlig revisjon av samtlige kontor og anlegg. KYOCERAs miljøprestasjon blir også evaluert av eksterne sertifiseringsorganer hvert år.
 • Miljøregnskap
  KYOCERA foretar vurderinger hvert kvartal for å måle kostnadseffektiviteten av bedriftens investeringer i miljøverntiltak. Dette hjelper til med å garantere for lønnsomheten av miljøverntiltak innenfor hvert bedriftssegment.
 • Miljøutdanning
  KYOCERAs miljøutdanning er ikke begrenset til våre ansatte, men er også tilgjengelig for KYOCERA - gruppens bedriftspartnere sine ansatte.

Miljøforvaltning - Grunnleggende strategier

KYOCERAs miljødeklarasjon gjelder for hele KYOCERA - gruppen og inkluderer KYOCERA Document Solution. Den gir klart uttrykk for organisasjonens prinsipp om å arbeide, i organisasjonen og utenfor, for å forbedre globale miljøvernproblemer. KYOCERA Document Solutions Group etablerer grunnleggende strategier innenfor miljøforvaltning i henhold til deklarasjonen.

 • Promoterer bedriftsstrategier som vil hjelpe til med å bygge opp et samfunn som er orientert mot resirkulering
  Skape et samfunn som kontinuerlig resirkulerer slik at man kan minske miljøbelastning
 • Tilbyr et overlegent produkt med mindre miljøbelastning
  Utvikle og tilby et bedre produkt (med lengre liv og mer energieffektivt), med grunnlag i ECOSYS sitt konsept.
 • Etablerer miljøforvaltning
  Tilby miljøutdanning og opplæring til alle ansatte, og etablere et indekssystem innenfor miljøforvaltning for vedvarende og lønnsom implementering av miljøforvaltning
 • Styrker aktiviteter som fremmer bedriftens samfunnsansvar (CSR - corporate social responsibility)
  Oppfylle virksomhetens samfunnsansvar gjennom åpenhet og aktiviteter som gagner samfunnet
Scroll to top